Kwaliteit van houtpellets

 

Houtpellet kwaliteit

De kwaliteit van de houtpellets is uiterst belangrijk voor het veilig en goed branden van uw pelletkachel. In hoofdlijnen worden de prestaties van de houtpellet door een aantal factoren bepaald, te weten:

* Gebruikte houtsoort of mix van houtsoorten

* Lengte en diameter van de pelletkorrel

* Hoeveelheid stof en/of gruis in de zak

 

Houtsoort verwerkt in de pellets

Het zaagsel dat gebruikt wordt om de pellets te persen is afkomstig van een bepaalde boomsoort. Iedere houtsoort heeft een eigen brandkarakteristiek en produceert zijn eigen type rookgassen. Bepaalde houtsoorten (vooral hardhout) produceren rookgassen waar veel chloorgas bij vrijkomt. Chloorgassen tasten staal aan met als gevolg dat er meer slijtage van uw pelletkachel optreedt. Het kan dus zijn dat de prijs van bepaalde pellets lager ligt, maar dat u op langere termijn meer kosten krijgt omdat branderbakjes en vlamplaten vervangen moeten worden. U bent in dat geval dus niet goedkoper uit!

Ook is de as die vrijkomt na verbranding van donkere pellets, in de regel zwaarder dan dat van lichtgekleurde pellets. Het resultaat is dat er meer as in de branderbak achter blijft. Dit leidt tot een slechter brandproces, doordat het vuur steeds minder zuurstof krijgt. Het resultaat zal zijn dat uw pelletkachel zwart brandt en dus vaker door u gereinigd zal moeten worden.

 

Conclusie gebruik houtsoort

De conclusie is dan ook dat het beter voor uw pelletkachel is om lichtgekleurde pellets te gebruiken. Er is niet één pelletkachelfabrikant die donkere pellets aanbeveelt voor gebruik in de pelletkachel. Sterker nog, uw garantie vervalt bij het gebruik van donkere houtpellets.

 

Lengte en diameter van de houtpellet

Lengte van de pellets

De lengte van de houtpellet heeft invloed op de aanvoerhoeveelheid naar de vuurhaard. Bij een bepaalde draaiduur van de vijzel, zal de aanvoer van hout bij lange pellets lager liggen dan bij korte pellets. Dus als de lengte van uw pellets varieert en de parameters gelijk blijven, zal dit een significante invloed hebben op het vermogen van uw pelletkachel. U brengt immers meer of minder hout naar het vuur.

Diameter van de pellets

Alle pelletkachels voor huiselijk gebruik zijn ontworpen voor het gebruik van Ø6mm pellets. Gebruik van pellets met een grotere diameter zal uw pelletkachel beschadigen.

 

Stof, gruis & zaagsel

Indien er veel stof, gruis en/of zaagsel in de zak met houtpellets aanwezig is, zijn deze niet op de juiste manier geperst. Stof en gruis geven veel vonken tijdens het branden en vervuilen uw pelletkachel en het afvoersysteem. Hierdoor zal uw pelletkachel eerder onderhoud nodig hebben en dus hogere gebruikerskosten met zich meebrengen.

 

Conclusie houtpellets 

Uit voorgaand verhaal blijkt dat de houtpellet kwaliteit samenhangt met de bedrijfskosten van uw pelletkachel. Deze kosten kunnen opgesplitst worden in de aanschafkosten van de pellet en de kosten die voortvloeien uit het gebruik ervan. Het advies is om niet te bezuinigen op de houtpellet, maar om te kiezen voor de pellet die wordt aanbevolen door de pelletkachelfabrikant. De fabrikant heeft goede redenen om een bepaalde pellet aan te bevelen en voor de gebruiker zal deze aanbeveling zich vertalen in lagere gebruikerskosten op de langere termijn.